Krydsfeltet - Mennesker og IT

 

Effektive organisationer stiller krav til deltagerne og IT-systemerne for at få succes.

For at det kan lykkes, så må der skabes en balance - hvor IT-systemerne på den ene side skal lette procedurer og arbejdsgange for organisationen, således medarbejderne får overskud til at medvirke til udvikling af forretningen og dermed at nå de strategiske mål - på den anden side skal nogle procedurer og arbejdsrutiner måske ændres og der skal foretages forretningsmæssige tilpasninger, for at få størst muligt udbytte af den valgte IT-løsning.

Med det samme kan man ligeså godt indse, at "ingen roser uden torne", at selv det bedste system eller instrument, som man anskaffer, har visse begrænsninger, mangler eller afvigelser fra det, der ville være helt ideelt. Det gælder så om at få det bedste ud af det man har, "at glædes over, at tornebusken dog har roser" - hvis man da ikke vil kæmpe....

Hvis man gør som man altid har gjort, så når man aldrig længere end sidst

Skal det lykkes at få udbytte af et strategisk skridt, der indebærer en omlægning eller udvidelse af IT-systemerne, så kommer man ikke uden om at tage hånd om den organisationsændring, der samtidig bør finde sted

 

Ingredienserne er flere............

 • IT systemerne skal støtte forretningen

 • Samarbejde forudsætter andres bidrag til den fælles løsning

 • Procedurer og arbejdsgange skal gøres lettere ved brug af IT

 • Ved at få øje på og kunne sammenstykke komplementære færdigheder bliver det muligt at udvikle synergien

 • IT systemerne skal åbne for nye muligheder

 • Løsning af opgaver skal ske i et miljø præget af gennemsigtighed og dynamik

 • Implementeringen af IT-systemerne skal ske med forståelse for organisationens vilkår

 • Det enkelte job bliver meningsfuldt når der er sammenhæng mellem indhold og den overordnede strategi

 • Fokus skal ikke kun være på opgaverne og deres karakteristika, men også på betydningen af organisationens 'liv'

 • IT systemerne skal medvirke til at bære kompetenceudviklingen

 • Der skal tages særligt hensyn til den symbiose, der er mellem IT, opgaverne og de mennesker, der er involveret - hvor man med rette kan spørge: "Hvad er meningen med dette - for mig?"

Nobody ever washes a rental car

Ejerskab er nøgleordet - det gælder for samarbejdende enheder på alle niveauer, for virksomheder, for teams, for den enkelte

Vi har set mange løsninger - og mange fejltag. Med stor forretningsmæssig indsigt og detaljeret kendskab til IT-systemer, kan vi gøre det abstrakte konkret og bane vejen såvel på kort som på langt sigt.

Omlægning af systemer har ofte så lang livscyklus, at man ikke blot kan fortryde for at gå tilbage til udgangspunktet - og så starte forfra. Med korte forløb og små iterationer gennem hele forløbets levetid, kan der drages nytte af den opsamlede læring i en kontinuerlig proces.

Læringen, og den betydning "opdagelserne" får for organisationen, gruppen og / eller individet, skal indarbejdes så nye medlemmer med kort indføring kan adoptere den læring, der er aflejret i handleplaner, processer, modeller, fora m.v.

Vores mission er at forene de forretningsmæssige mål med IT-systemets muligheder for at nå det bedst mulige - system til tiden fremfor det perfekte for sent.

Det bedste exempel herpå er vores regnskabssystem XMIT - der gør det indlysende nemt at holde styr på virksomhedens økonomiske balance og de undeliggende konti og transaktioner.

Resultat, balance, moms osv. i lige præcis de intervaller, der giver mening for jer - alt sammen genereret p.grl.a. intelligent håndtering af simple posteringsudtræk, fx. fra virksomhedens kassekonto

Vi forstår, fordi vi har prøvet det før - vi kan og vil skabe den afgørende forskel.....


X M I T
(+4540425632)